• پلن
 • 10000 تومان
  هر ماه
 • پهنای باند 1 گیگا بایت
 • اندازه فایل 10مگابایت
 • سی پی یو 3 گیگا هرتز
 • جوم آریا
 • پلن
 • 20000 تومان
  هر ماه
 • پهنای باند 10 گیگابایت
 • جوم آریا
 • سی پی یو 5 گیگا هرتز
 • جوم آریا
 • پلن
 • 50000 تومان
  هر ماه
 • پهنای باند بی نهایت
 • جوم آریا
 • جوم آریا
 • جوم آریا