کاشت مو

کاشت مو و پیوند مو در  گذشته براساس برداشت توده هائی کوچک از موی پس سر با وسیله ای بنام “پانچ” انجام میگرفت اما بدلیل اینکه هر یک از این پیوندها حدود 15 تا 20 تار مو را در بر میگرفتند اما نمای ظاهری ناحیه ی کاشته شده بسیار غیرطبیعی جلوه میکرد که منجر به شکل گیری تکنیک های جدیدتر به نام مینی گرافت و میکروگرافت شد. در روش مینی گرافت تکه های پیوندی دارای 4 تا 10 تار مو بوده و در روش میکروگرافت به حدود 1 تا 3 تارمو میرسد. روش میکروگرافت توانست رضایت عده ی کثیری را جذب کند و امروزه اکثر پیوندهای مو به این روش انجام میشوند. تمامی تکنیک هائی که در زیر از آنها نام برده می شود، از روش میکروگرافت پیروی میکنند.

عمده ترین این روشها  شامل موارد زیر میباشند:

کاشت مو به روشFIT

کاشت مو به روشFUT

کاشت مو به روش FUE

کاشت مو به روش BHS