کاشت ابرو

کاشت ابرو یک عمل جزئی پیوند مو به روش FIT است (FUE)این کار تحت بی هوشی موضعی صورت میگیرد و بسیاری از بیماران در حین جراحی به خواب راحتی میروند. در طول جراحی کاشت ابرو پس از بیهوشی موضعی ناحیه اهداکننده که عموما پشت گوش ها است آماده میگردد. سپس مو به وسیله ابزاری خاص با دقت و احتیاط از ناحیه اهدا کننده برداشت میشود. در هر بار یک فولیکول برداشت شده و با استفاده از سوزن پیوند کاشت میشود تا تضمین کند که میکروگرافت های بدست آمده از ناحیه اهدا شده به خوبی در ناحیه ابرو ثابت بماند.موها دقیقا شبیه شیوه رشد موی ابرو کاشت میشوند تا ابرو ظاهری کاملا طبیعی پیدا کند.