لیزر موهای زائد

لیزر موهای زائد یکی از روش های از بین بردن موهای زائد بدن است .موهای قسمت هایی از صورت و چانه،زیر بغل و بیکینی،دست و پا و کمر از جمله مواردی هستند که وجود آنها خوشایند نبوده و افراد مخصوصا خانمها تلاش میکنند که با روشهای مختلف از شر این مواهای زائد خلاص شوند.لیزر موهای زائد یکی از روشهای جدید و مدرن و بیخطر برای از بین بردن موهای زائد میباشد.با استفاده از دستگاه لیزر موهای زائد و بعد از چند جلسه این موها به میزان قابل توجه و چشمگیری حذف میگردند.در لیزر موهای زائد با شلیک طول موجهای مناسب فولیکولها یا ریشه های مو مورد هدف قرار میگیرد.مکانیسم اثر لیزر هدف قرار دادن ملانین یا همان رنگدانه تیره مو به وسیله طول موج خاص از اشعه است که باعث ایجاد حرارت شده و متعاقب آن تخریب سلول های زاینده مو در ناحیه فولیکول صورت میگیرد.

انواع دستگاههای لیزر موهای زائد

-سیستم لیزر الکساندرایت (Alexandrite)با طول موج ۷۵۵ نانومتر
– …