عمل زیبایی واژن یا لابیاپلاستی

کوچک کردن لبهای آلت تناسلی در بانوان به روش جراحی را اصطلاحا لابیاپلاستی گفته میشود.لابیاپلاستی در هر شخص با توجه به ویژگیهای شخصی با فرد دیگر میتواند متفاوت باشد.امروز لابیاپلاستی در دنیا و ایران بسیار رایج شده است که نشاندهنده رضایت افراد از این عمل میباشد.لابیاپلاستی یا جراحی زیبایی واژن در زنانی انجام میشود که لابیای بزرگ دارند که میتواند به دلیل ژنتیکی یا افزایش سن و یا زایمان و غیره باشد.

دلایل انجام عمل زیبای واژن

-داشتن ظاهر زیباتر در ناحیه تناسلی
-اصلاحی عدم تقارن لب های آلت تناسلی
-درد لبهای تناسلی بدلیل سایش به لباس زیر وپوشیدن لباس تنگ یا دوچرخه سواری و غیره …
-کاهش یافتن تحریک کلیتوریس ، بدلیل وجود حجم زیادی چین پوستی روی آن
-دلایلی بهداشتی